September 2006

een 2de "rapportage" van het bedrijf dat het akoestisch onderzoek heeft uitgevoerd wordt ontvangen. Hierin worden aanbevelingen gedaan om het clubgebouw (wanneer dit op de huidige locatie blijft staan) te gaan isoleren met geluidreducerende middelen. Gesproken wordt over het plaatsen van een nieuw zwaar dak, buitenmuren. Beide met spouw om het geluid terug te dringen. Omdat hierover met De Vrijheid géén vooroverleg is geweest wordt de bezorgdheid kenbaar gemaakt of het huidige "oude" pand een dergelijke groot schalige aanpassing wel kan door staan. Een gesprek over deze bouwkundige aanpassingen heeft jammer genoeg nooit plaats gevonden.