Baanplanner voor de leden

Om gebruik te kunnen gaan maken van de mogelijkheid om een kaartje te komen schieten is er een Baanplanner ontwikkeld waarmee de leden vooraf kenbaar maken wanneer, welke type wapen, welke afstand en het aantal schietschijven zij dan willen.
De toegang tot de Baanplanner, alleen door leden van de vereniging, is mogelijk door het invoeren van het Lidnummer. Leden kunnen iedere week opnieuw inschrijven voor de dinsdag of de vrijdagavond. Wanneer de dinsdag of vrijdag geweest is kunnen de leden zich niet meer inschrijven voor die dag. Leden kunnen aangeven welk slot ze willen, of ze gebruik willen maken van wapen/kaarten en/of munitie en of ze de kaarten gestempeld willen hebben. Tot slot moeten ze verplicht nog de gezondheidsvragen invullen. Zodra 1 vraag met “Ja” beantwoord wordt is het niet meer mogelijk om je in te schrijven (deze knop verdwijnt). Dit om te voorkomen dat er alsnog wordt ingeschreven.