Informatie 14-17 jaar

In deze KNSA video wordt stap voor stap uitgelegd welke procedures er zijn binnen verenigingen voor introducés, lidmaatschap, veiligheid, gebruik wapens en schietoefeningen.

 Op welke dagen en tijden is het clubgebouw geopend en kan de schietsport worden beoefend?
Leden kunnen alleen door gebruik te maken van een Baanplanner een tijdvak reserveren om hun sport op de Dinsdag- en vrijdagavond te komen beoefenen.

Hoe kan ik kennismaken met de vereniging?
Door het invullen een contactformulier waarin je te kennen geeft kennis te willen maken met de vereniging.
Van uit de vereniging zal je verder worden geïnformeerd hoe de kennismaking zal verlopen.

Om te starten met beoefenen van de schietsport.
De vereniging kent meerdere door de KNSA erkende basistrainers die je op weg helpen naar je eerste stappen in de schietsport of helpen om je schietvaardigheden te verbeteren.

De basistrainers zijn allround met elk hun eigen specialisme om je op weg te helpen. Of het nu gaat om het hobbymatig schieten of je wilt trainen voor deelname aan wedstrijden, zij gaan samen met jou aan de slag om het beoefenen van de schietsport onder controle te krijgen. Daarbij wordt naast de verplichte veiligheidsinstructies uitvoerig aandacht besteed aan de schiethouding en het groeperen van je schoten. Hierbij staat altijd de veiligheid en het plezier in de schietsport voor op.
Ook voor de meer ervaren schutter staan de instructeurs klaar om hen te helpen met kleine aanwijzingen voor het bereiken van een beter schietresultaat.
Onze basistrainers zijn opgeleid om nieuwe schutters instructie te geven aan de hand van de “Schietsportintroductiecursus” waarvoor de KNSA een model heeft ontwikkeld.
Deze schietsportintroductiecursus dient ervoor om beginnende schutters in lessen een zodanige instructie te geven, dat de nieuwe schutter veilig en met de juiste basistechnieken om kan gaan met een wapen.

Details kennismaking / schietsportintroductiecursus?
De kennismaking zal plaats vinden door het volgen van een verplichte  introductiecursus die gehouden zal worden in ons clubhuis aan de Dierensteinweg 7 in Barendrecht.
Deze cursus bestaat uit 5 sessies, de eerste kennismaking, ±2 uurtjes, op een zaterdag gevolgd door 4x één uur voor aanvang van een verenigingsavond tussen 18.30 – 19.30 uur op een  vrijdagavond. Tijdens de eerste kennismaking dient een Introductieformulier te worden ingevuld waarmee uw identiteit wordt vastgelegd om hiermee, door de vereniging, langs digitale weg, een VOG aan te vragen (om de schietsport te kunnen beoefenen moet een specifieke VOG aangevraagd worden).  De kosten van het VOG zijn voor rekening van de introducé.
Tijdens de introductiecursus wordt het inschrijfgeld in 2 gedeelten d.m.v. pinnen of contactloos betaald.

  1. € 25.00 tijdens het eerste bezoek aan de introductiecursus
  2. restant bij definitieve inschrijving als lid van de ssv, aan het eind van de introductiecursus.

Tijdens de introductiecursus wordt de voortgang in een introductieregister door de basistrainers vastgelegd. Alleen wanneer de introductiecursus met goed gevolg is afgerond kan er definitieve inschrijving plaatsvinden. Hiervoor dient tijdens het laatste cursus uurtje een Inschrijfformulier waarin een eigenverklaring is opgenomen te worden ingevuld. Zo ook een doorlopende SEPA machtiging voor de maandelijkse contributie. Voor de leden administratie en  lidmaatschapspas is een (digitale)pasfoto noodzakelijk.

Vanaf welke leeftijd kan ik lid worden?
Vanaf 14 jaar en alléén met toestemming van één ouder of verzorger.
Bij het eerst bezoek dient één ouder of verzorger aanwezig te zijn!

Wat is de maximum leeftijd?
Er is geen maximum leeftijd om lid te kunnen worden van ‘De Vrijheid’.

Afgeven van een ( aspirant ) lidmaatschap?
Het bestuur van De Vrijheid beslist in alle gevallen over de afgifte van het (aspirant) lidmaatschapsbewijs.

Is er een aparte jeugdafdeling?
Nee, alle leden (jong en oud) komen tijdens de verenigingsbijeenkomsten hun sport beoefenen.

Hoeveel leden heeft de vereniging?
Variërend tussen 85 – 100.

Is het een sport voor meisjes/vrouwen?
De schietsport is zeker een sport voor meisjes/vrouwen. Momenteel zijn er ±8 lid van ‘De Vrijheid’. Ter versterking van onze dames zijn juist deze van harte welkom.

Wat zijn de kosten? (2021)
Inschrijfgeld : € 50.00 (eenmalig)

Contributie : € 10.00 per maand 

Met de inschrijfgelden worden de eerste kosten betaald zoals de verplichte afdracht (inschrijfgelden & contributie) aan de K.N.S.A. 

De verenigingscontributie is inclusief de verplichte KNSA contributie, per kalenderjaar is ieder lid minimaal 4 maanden contributie plichtig.
(alle gelden ten aanzien van het lidmaatschap worden via een incasso machtiging verricht)

Bijkomende kosten om de schietsport te kunnen beoefenen (naast de vaste kosten zoals contributie) zijn voor
(pers)luchtwapens 4.5.mm 500x “lucht” kogels € 10.00 – € 15.00 schietschijven afhankelijk welke KNSA discipline : € 0.13 per stuk.

Moet je een eigen wapen bezitten?
Neen, de vereniging beschikt over alle benodigdheden die noodzakelijk zijn om de schietsport te beoefenen. Het gebruik hiervan is GRATIS!

Mag ik direct met een handvuurwapen schieten?
Nee, voor iedereen geldt dat tijdens de aspirant lid periode alleen met persluchtgeweren geschoten mag worden. Nadat het lid geen aspirant lid is, na het goedkeuring van het bestuur en onder begeleiding/training van een Basis trainer/instructeur mag een start gemaakt worden om met een handpersluchtwapen te schieten. Voor alle wapengroepen/disciplines geldt dat het een en ander conform de in de certificering gestelde eisen zullen worden uitgevoerd.

Alleen voor personen die de Nederlandse taal machtig zijn, de Nederlandse Nationaliteit bezitten en een onbesproken verleden hebben is het zin vol om voor het kennismakingsbezoek een afspraak te maken.