Nieuwbouw gaat 2010 in.

Met 2010 voor de deur nog geen zicht op realisatie nieuwbouw.

Over de nieuwbouw is ( jammer genoeg ) zeer weinig te melden. Je kunt zeggen dat er vanuit de gemeente Barendrecht een soort van radiostilte heerst. De laatste maanden van 2009 zijn afgesloten zonder ook maar enig bericht uit het gemeentehuis. In het W.I.C. ( Wandelgangen Informatie Centrum ) zijn er wel wat geluiden opgevangen. Deze geluiden hebben meer betrekking op het personele vlak binnen de gemeente dan dat deze betrekking hebben op de planning van de voorgenomen verplaatsing van onze vereniging.
Het is voor De Vrijheid niet te hopen dat dit alles opnieuw gaat lijden tot verdere vertraging bij het maken en uitwerken van de plannen.

Voortgang Nieuwbouw stagneert

Na 4 jaar nog steeds geen duidelijkheid nieuwbouw.

Over de nieuwbouw is te melden dat 31 augustus 2009 een gesprek met de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Barendrecht heeft plaats gevonden. Hierbij is o.a. aan de orde gekomen de ‘trage’ voortgang waarbij er amper vooruitgang wordt geboekt. De verantwoordelijke ambtenaren wijten de schuld van alle vertraging aan de vele tijdrovende procedures. Zo kwam er voor ons (De Vrijheid) een nieuwe verrassing (wanneer je dit zo mag verwoorden) uit de hoge hoed. Op de beoogde locatie langs de A15 moet nu weer eerst een archeologisch bodemonderzoek plaats vinden, tijdsduur: minstens enkel maanden. Waarom dit onderzoek in de afgelopen tijd niet is uitgevoerd is voor ons (De Vrijheid) een vraagteken. “Voortgang Nieuwbouw stagneert” verder lezen

Nieuwbouw wil maar niet vlotten.

"Nieuwbouw wil maar niet vlotten" zo kan het beste de situatie worden omschreven waarin De Vrijheid zich bevindt.
Door onder andere verschillende tijdrovende procedures, die het uiteindelijk mogelijk moeten maken om te kunnen gaan bouwen, komt de eerder genoemde tijdsplanning van oktober / november 2009 in gevaar. Door deze vertraging is het voor de bouwcommissie van De Vrijheid lastig plannen. Zo kunnen onder anderen materialen die straks nodig zijn om bijvoorbeeld de schietbaan op te bouwen niet worden besteld. Om de extra tijd optimaal te benutten is de bouwcommissie bij verschillende andere schietsportverenigingen op werkbezoek geweest. Zij hebben tijdens deze werkbezoeken ervaringen uitgewisseld en ideeën opgedaan om zo straks wanneer de nieuwbouw in Barendrecht een feit is, te realiseren.

Plannen Nieuwbouw dichterbij

Samen met de gemeente Barendrecht wordt gewerkt aan een werkbare indeling van ons nieuwe onderkomen.
In een goede sfeer wordt na jaren van geduld, de verschillende idee├źn (van uit zowel De Vrijheid als gemeente Barendrecht) omgezet in een heus bouwplan. In het nieuwe onderkomen zullen naast een wachtruimte en neven ruimten 4x 25 meter en 8x 12 meter schietbanen worden gerealiseerd. Zoals de plannen nu op tafel liggen zou het bouwen van de nieuwbouw in oktober/november 2009 afgerond moeten zijn. Het is voor als nog afwachten of dit gaat lukken. Na de realisatie van het nieuwe gebouw zal er door eigen werkzaamheid nog vele uurtjes gewerkt moeten worden om de schietbanen daad werkelijk te kunnen gebruiken als schietbaan. Zo zullen o.a. kogelvangers, baantransporteurs, baanverlichting gerealiseerd moeten worden. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Zo zullen er op de huidige schietbaan testen uitgevoerd gaan worden met een voor De Vrijheid Barendrecht geheel nieuw schijventransport en kogelvanger. Om voor de toekomst verantwoordt bezig te zijn is er gekozen voor een zogenaamde granulaat kogelvanger. Dit type kogelvanger wordt gezien als een milieu vriendelijke vervanger van de stalen lamellenkogelvanger. Om hiervoor ter zijner tijd de juiste materialen te kunnen gaan gebruiken zullen er de nodige testen moeten worden uitgevoerd. 

 

Tijdpad nieuwbouw

Tijdens het laatst gehouden gesprek met ambtenaren van de gemeente Barendrecht is het tijdpad gepresenteerd welke de gemeente denk te kunnen waar maken. Zonder ‘tegenslag’ van welke aard dan ook zou de nieuwbouw in oktober 2009 een feit moeten zijn. Althans dit is af te lezen uit het gepresenteerde tijdpad. Of dit uiteindelijk lukt zal de komende maanden moeten blijken.

Vooralsnog is het bestuur in gesprek ten aanzien van het ontwerp gebouw. Om optimaal ruimte te hebben voor het toekomstige onderkomen is de gemeente in gesprek met de Paard- en menvereniging Mazeppa. Zoals het er nu naar uit ziet zal deze vereniging een nieuw onderkomen in het zelfde pand gaan krijgen. Zij zullen geen gebruik maken van ons gedeelte. Via een eigen toegangsdeur aan de andere kant van het pand krijgen zij toegang tot hun deel binnen het pand.

Locatie nieuwbouw bekend.

De locatie waar het nieuwe clubgebouw annex schietbaan zal worden gebouwd is nu definitief.
De nieuwbouw zal worden gerealiseerd op de groenstrook, tegenover de ingang van het sportpark De Bongerd, tussen de A15 en de Dierensteinweg. De toekomstige buren hebben laten weten geen bezwaar tegen de komst van De Vrijheid te hebben. In de komende maanden zal de aandacht uitgaan naar het ontwerp van het gebouw.

 

Er is tot NIEUWBOUW besloten

Tijdens de Raadsvergadering van 17 december 2007 is een definitief besluit genomen om voor De Vrijheid Barendrecht een nieuwe accommondatie te realiseren. Na ± 40 jaar op het sportpark Ziedewij gehuisvest te zijn geweest zal de nieuwbouw hierin verandering gaan brengen. Deze nieuwbouw staat gepland in de directe omgeving van sportpark De Bongerd in Barendrecht. De juiste lokatie zal binnen enkele maanden worden n vastgesteld.

November 2007

in een gesprek met de wethouder Nootenboom werd het raadsvoorstel besproken waarin wordt voorgesteld om De Vrijheid te verplaatsen naar een andere locatie binnen Barendrecht en wel naar het zogenaamde "Mazeppa"terrein aan de rand van het sportpark "de Bongerd". Dit voorstel zal eerst op 03 december 2007 behandelt worden tijdens de vergadering: Commissie Samenleving. Resulteert dit in een "positief" besluit zal in de Raadsvergadering van 17 december 2007 een definitief besluit worden genomen.

Augustus 2007

diverse indelingen van een mogelijk nieuw onderkomen voor De Vrijheid worden uitgedacht en met ambtenaren van de gemeente Barendrecht uitgewerkt tot een werkbaar plan.