November 2006

6 november zal tijdens een commissievergadering blijken of De Vrijheid Barendrecht, na de (bedenkelijke noodzakelijke) aanpassingen aan het clubgebouw, op de huidige locatie blijft zitten. De noodzakelijke aanpassingen aan het clubgebouw behelzen verbeteringen die de "overlast" van het geluid moeten in dammen. Vrij vertaalt moet het huidige clubhuis ingepakt worden met extra buitenmuren en een nieuw dak om het geluid "binnen" de accommodatie te houden. De gemeente Barendrecht start een onderzoek om een idee te krijgen wat de kosten gaan worden van de verschillende varianten. Varianten kunnen zijn 1) huidig gebouw "inpakken", 2) op huidige locatie nieuw pand, 3) elders een nieuw pand, 4) (elders) gecombineerd pand met een andere vereniging.

September 2006

een 2de "rapportage" van het bedrijf dat het akoestisch onderzoek heeft uitgevoerd wordt ontvangen. Hierin worden aanbevelingen gedaan om het clubgebouw (wanneer dit op de huidige locatie blijft staan) te gaan isoleren met geluidreducerende middelen. Gesproken wordt over het plaatsen van een nieuw zwaar dak, buitenmuren. Beide met spouw om het geluid terug te dringen. Omdat hierover met De Vrijheid géén vooroverleg is geweest wordt de bezorgdheid kenbaar gemaakt of het huidige "oude" pand een dergelijke groot schalige aanpassing wel kan door staan. Een gesprek over deze bouwkundige aanpassingen heeft jammer genoeg nooit plaats gevonden.

Augustus 2006

Wethouder Nootenboom bezoekt ons clubgebouw. Door de laatst gehouden gemeenteraadverkiezingen is dhr. Nootenboom de nieuwe wethouder voor de sport. Om de Barendrechtse vereniging te leren kennen is hij samen met een medewerker van afd. SWOC een kennismakingsronde langs de alle verenigingen aan het maken. Zo ook dit bezoek aan ons clubhuis. Naast de toelichting wat onze vereniging zoal doet, hoe lang de vereniging inmiddels bestaat enz. is er ook gesproken over de toekomst van onze vereniging. Tijdens dit gesprek is de positie van onze vereniging door de aanpassingen van het sportpark Ziedewij besproken. Aan het is duidelijk gemaakt dat het niet onze keuze is eventueel om weg te moeten naar een andere locatie. Opties voor een nieuwe andere locatie binnen Barendrecht is besproken. Ziedewij behoord ook tot deze opties.

April – Mei 2006

tijdens een gesprek met de gemeente Barendrecht (afd.: SWOC) is vanuit de vereniging duidelijk gemaakt dat de nieuwe locatie op een nog te realiseren sportcomplex naast de A29 op de rand van Carnisselande-Barendrecht voor onze vereniging niet ideeaal is te noemen.(mogelijk leden verlies). Andere locaties binnen Barendrecht worden door De Vrijheid opgesomd. Ook wordt door De Vrijheid de optie open gehouden om op de huidige locatie, sportpark Ziedewij, te blijven.

Januari 2006

tijdens gesprekken met de betrokken wethouders werd duidelijk dat de voorkeur van de gemeente Barendrecht uit gaat naar een nieuwe locatie op een nog te realiseren sportcomplex naast de A29 op de rand van Carnisselande-Barendrecht.

December 2005

Tijdens één van de hierop volgende commissievergaderingen van de gemeente Barendrecht bleek dat schietoefeningen op de overdekte klein kaliber schietbanen, voor de toekomstige omwonenden, overlast te weeg zou brengen. Tijdens één van de hierop volgende commissievergadering heeft De Vrijheid aan de gemeente Barendrecht duidelijk gemaakt dat bij een eventuele besluit om niet tot uitplaatsing over te gaan De Vrijheid Barendrecht op een later tijdstip niet "het kind van de rekening" mag zijn. Het al snel duidelijk dat de gemeente Barendrecht ter zijner tijd tot uitplaatsen van De Vrijheid zal overgaan.

Augustus 2005

werd voor het eerst duidelijk dat de gemeente Barendrecht herindelingplannen heeft met het sportpark "Ziedewij" in Barendrecht. Door een akoestisch onderzoekbureau (in opdracht van de gemeente Barendrecht) werd een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek had tot doel om (eventueel) geluidsoverlast van onze schietvereniging in beeld te brengen.