We kunnen onze sport beoefenen

Na 4 weken in Lock down is het weer mogelijk om te kunnen sporten. Vanaf 17 januari is het voor de leden weer mogelijk om het clubhuis, na een afspraak via de Baanplanner gemaakt te hebben, te bezoeken om hun sport te beoefenen.

Voor hen die kennis willen maken met de schietsport in Barendrecht zal z.s.m. de datum bekend gemaakt worden wanneer er een Introductiecursus van start gaat.

Voor alle bezoekers aan het clubgebouw geldt dat men zich aan de voor nu geldende corona maatregelen dient te houden.
220114-regels-sport-vanaf-15-januari-2022

Gesloten i.v.m. Corona maatregelen tot 14 januari

Met in achtneming van de geldende Corona maatregelen is het clubgebouw gesloten tot en met 14 januari. Zaterdag 15 januari zal, mits de corona maatregelen dit toestaan, de eerste gelegenheid zijn om via de Baanplanner een baan te bespreken voor het maken van een schietbeurt.

Sport beoefenen op zaterdag

Door de nieuwe coronamaatregelen zullen, zolang de maatregelen van kracht zijn, de verenigingsavonden geen doorgang kunnen vinden.
Hiervoor in de plaats bestaat de mogelijkheid om op zaterdag gebruik te maken van de schietbanen in ons verenigingsgebouw.
De openingstijden zijn 10.00 – 13.00 uur.
Gebruik van de baanplanner is van toepassing om een tijdvak te reserveren (gelijk zoals tijdens de reguliere verenigingsavonden).

Tonen QR code voor het kunnen bezoeken van het clubgebouw

Met invoering van de laatste Corona maatregelen is het voor iedere bezoeker, ongeacht of het een lid of geen lid van de vereniging betreft, verplicht om een QR code met ID te tonen.
Ook (schiet)sportverenigingen zoals ssv De Vrijheid Barendrecht ontkomen niet aan deze door de Overheid opgelegde maatregel ter bestrijding van het  aantal (oplopende) corona besmetting.

Start van het seizoen 2021-2022

Vanaf vrijdag 1 oktober kan er gestart worden met het laten tellen van de  scores voor de interne competities zoals BORD en BAK.

De behaalde scores worden met regelmaat naar het internet geĆ¼pload zodat leden hun scores ‘thuis’ kunnen bekijken. Hiervoor moet er eerst worden ingelogd om in het afgeschermde gedeelte van de site te komen.

Eveneens lig er een Dienstrooster intekenlijst voor het kalender jaar 2022. Zonder de inzet van leden is het draaiende houden van een vereniging een hele opgaaf. Schroom niet om je aan te melden om een dienst te doen.

Her-certificering een feit

Door de coronamaatregelen is het dit jaar enkele maanden verlaat, na een audit begin september heeft de vereniging bericht ontvangen dat zij de audit met goed gevolg heeft doorstaan. 

Certificaat KNSA 2021-2025

Ook Coronatoegangsbewijs voor sportkantines

Het is voor schietsport verenigingen met een eigen kantine niet te begrijpen dat ook zij moeten voldoen aan Coronatoegangsbewijs voor sportkantines. Een schietsportvereniging is nu eenmaal niet vrij te bezoeken, je dient als bezoeker lid van de vereniging te zijn. Jammer genoeg wordt in de genomen maatregelen iedere club met een kantine gedeelte gelijk gesteld aan de publiekelijke horeca. Coronatoegangsbewijs voor sportkantines zal dan ook betekenen dat zij die gebruik maken van het kantine gedeelte getoetst worden of men al dan niet gevaccineerd is door gebruik te maken van de QR code.

Leden die alleen komen om gebruik te maken van de schietbaan kunnen zonder Coronatoegangsbewijs  controle via de kortste weg (heen en weer)  naar de schietstand om hun schietsport te beoefenen.

Een en ander is te lezen op de site van de KNSA ( klik hier voor de link )

Verenigingsleven langzaam aan terug naar ‘gewoon’.

Dankzij de versoepelingen die vanaf 5 juni van kracht zijn is het mogelijk om de verenigingsavonden langer te bezoeken en naast het beoefenen van de schietsport ook gebruik kunt maken van de bar.  Wat weer wel mogelijk is, dankzij de corona versoepelingen, is dat je eerder kunt komen (voor een bakkie) en na je schietbeurt niet direct het clubhuis moet verlaten. We kunnen door de versoepelingen tot 22.00 uur gebruik maken van de bar. De gekochte consumpties dienen zittend, aan de aanwezige tafels (dus niet aan de bar), genuttigd te worden.
Let op: het gebruik van de baanplanner is en blijft verplicht.

We kunnen weer sporten

Met inachtneming van de coronamaatregelen is het mogelijk om vanaf vrijdag 21 mei onze sport te beoefenen. Hiervoor dient wel een tijdvak besproken te worden door gebruik te maken van de Baanplanner. Tevens tref je  hier de vragen betreffende je gezondheid aan. Alleen nadat deze vragen naar waarheid zijn ingevuld, zal het gekozen tijdvak voor jou beschikbaar zijn. Tot ziens tijdens een van de verenigingsavonden.

1ste Digitale clubavond succes

De eerste digitale verenigingsavond was een succes!!
Fijn al deze fijne mensen weer te zien.
Er werd zelfs een online quiz gehouden.
De winnaar van de quiz is Jeanette. !!! Gefeliciteerd!
Het de Vrijheid borrelpakket komt jouw kant op.
Het houden van een online verenigingsavond is zeker voor herhaling vatbaar, dit is op te maken uit de reacties welke door de deelnemende leden op de Facebook pagina “De Vrijheid activiteiten” geplaatst zijn.