Na bijna 3 decennia afscheid van voorzitter Henny de Widt.

Tijdens de ledenvergadering op 12 april jl. is na bijna 30 jaar dhr. Henny de Widt afgetreden als voorzitter. Zijn loopbaan als bestuurder bij de vereniging begon al na een enkel jaartje lidmaatschap namelijk in november 1982 trad hij als wedstrijdleider toe tot het bestuur.
Tijdens de ledenvergadering, november 1992, volgde hij als voorzitter dhr. J. A. van den Heuvel op. Na bijna 3 decennia werd het tijd om het stokje over te dragen. Toeval of niet, tijdens de ledenvergadering op 12 april jl. werd dhr. Marcel de Widt met algemene stemmen gekozen tot voorzitter. Hiermee blijft het voorzitterschap van de vereniging binnen de familie de Widt.
Als blijk van waardering werd oud-voorzitter Henny de Widt benoemd tot erelid.
Tevens werd hem een blijvende herinnering aangeboden in de vorm van een Jubileumschild.

Geslaagde District kampioenschappen District 3 van de KNSA

De afgelopen dagen werd de District kampioenschappen Karabijn en Geweer 12 meter in Barendrecht gehouden. Er hebben in totaal 35 deelnemers aan deelgenomen, die van heinde en verre de weg naar Barendrecht hebben weten te vinden. Over enige tijd zal de uitslag van deze wedstrijd door de KNSA bekend worden gemaakt.
De organiserende leden die dit kampioenschappen in goede banen hebben geleid kunnen terug kijken naar een geslaagde wedstrijd. Uit reacties van de deelnemers kunnen we opmaken dat wij met elkaar trots op onze accommodatie kunnen zijn. De kritieken waren stuk voor stuk positief te noemen.

District 3 kampioenschappen in Barendrecht bij ssv De Vrijheid

Op woensdagavond en donderdagavond (30-31 maart) en zaterdag (2 april,  de gehele dag) wordt in het clubgebouw van ssv De Vrijheid Barendrecht de Districtskampioenschappen van de K.N.S.A. gehouden. Deze wedstrijd telt tevens voor de zogenoemde Ranking systeem van de K.N.S.A. .
Hieraan kunnen de Klein Kaliber (.22) Geweer en Karabijn schutters uit de district 3 (Zuid- en Noord-Holland) deelnemen.
Deelname aan dit kampioenschap is noodzakelijk om kans te hebben op een K.N.S.A. uitnodiging om deel te kunnen nemen aan de Nederlandse kampioenschappen later dit voorjaar.

Deelname aan deze wedstrijd is alleen mogelijk voor K.N.S.A. geregistreerde schutters en via de hiervoor bestaande Wedstrijdbaanplanner

Vanaf vandaag geen maatregelen van kracht om te kunnen sporten.

Met ingang van vrijdag 25 februari is het mogelijk om zonder enige coronamaatregel het clubgebouw van ssv De Vrijheid te bezoeken.
Zo kunnen de leden van de vereniging volop zonder enige belemmering hun sport beoefen of gewoon om met andere aanwezigen een praatje te maken.

Door het wegvallen van de coronamaatregelen is de vereniging instaat om de introductie voor nieuwe leden op te  starten.
Een en ander hierover zoals op welke datums en voorwaarden is te lezen op de Introductie pagina
( https://devrijheidbarendrecht.nl/index.php/introductiecursus/ )

We kunnen onze sport beoefenen

Na 4 weken in Lock down is het weer mogelijk om te kunnen sporten. Vanaf 17 januari is het voor de leden weer mogelijk om het clubhuis, na een afspraak via de Baanplanner gemaakt te hebben, te bezoeken om hun sport te beoefenen.

Voor hen die kennis willen maken met de schietsport in Barendrecht zal z.s.m. de datum bekend gemaakt worden wanneer er een Introductiecursus van start gaat.

Voor alle bezoekers aan het clubgebouw geldt dat men zich aan de voor nu geldende corona maatregelen dient te houden.
220114-regels-sport-vanaf-15-januari-2022

Gesloten i.v.m. Corona maatregelen tot 14 januari

Met in achtneming van de geldende Corona maatregelen is het clubgebouw gesloten tot en met 14 januari. Zaterdag 15 januari zal, mits de corona maatregelen dit toestaan, de eerste gelegenheid zijn om via de Baanplanner een baan te bespreken voor het maken van een schietbeurt.

Sport beoefenen op zaterdag

Door de nieuwe coronamaatregelen zullen, zolang de maatregelen van kracht zijn, de verenigingsavonden geen doorgang kunnen vinden.
Hiervoor in de plaats bestaat de mogelijkheid om op zaterdag gebruik te maken van de schietbanen in ons verenigingsgebouw.
De openingstijden zijn 10.00 – 13.00 uur.
Gebruik van de baanplanner is van toepassing om een tijdvak te reserveren (gelijk zoals tijdens de reguliere verenigingsavonden).

Tonen QR code voor het kunnen bezoeken van het clubgebouw

Met invoering van de laatste Corona maatregelen is het voor iedere bezoeker, ongeacht of het een lid of geen lid van de vereniging betreft, verplicht om een QR code met ID te tonen.
Ook (schiet)sportverenigingen zoals ssv De Vrijheid Barendrecht ontkomen niet aan deze door de Overheid opgelegde maatregel ter bestrijding van het  aantal (oplopende) corona besmetting.

Start van het seizoen 2021-2022

Vanaf vrijdag 1 oktober kan er gestart worden met het laten tellen van de  scores voor de interne competities zoals BORD en BAK.

De behaalde scores worden met regelmaat naar het internet geĆ¼pload zodat leden hun scores ‘thuis’ kunnen bekijken. Hiervoor moet er eerst worden ingelogd om in het afgeschermde gedeelte van de site te komen.

Eveneens lig er een Dienstrooster intekenlijst voor het kalender jaar 2022. Zonder de inzet van leden is het draaiende houden van een vereniging een hele opgaaf. Schroom niet om je aan te melden om een dienst te doen.

Her-certificering een feit

Door de coronamaatregelen is het dit jaar enkele maanden verlaat, na een audit begin september heeft de vereniging bericht ontvangen dat zij de audit met goed gevolg heeft doorstaan. 

Certificaat KNSA 2021-2025