Schietsport in Barendrecht

ssv. De Vrijheid is een schietsportvereniging met een eigen accommodatie in Barendrecht. De vereniging beschikt over 12 overdekte klein kaliber schietbanen en deze zijn naar keuze een lengte van 10, 12 en 25 meter. De schietbanen zijn geschikt voor schijfschieten volgens de reglementen van de KNSA. Binnen onze vereniging kan de schietsport beoefend worden met (pers)luchtdrukwapen en met vuurwapens klein kaliber vuurwapens (cal. .22). 

In veel gevallen zal men denken …….. wat heeft schieten met sport te maken en kun je dit wel sport noemen? Er wordt met vuurwapens omgegaan; kun je hier wel sportieve elementen in ontdekken?

Wat zoekt een sportman/vrouw in zijn/haar sport? 
Enerzijds de lichamelijke inspanning, die steeds meer vraagt van zijn/haar lichaam.

Anderzijds hoopt de schutter zijn/haar resultaat steeds te verbeteren. Sport wordt, aldus Van Dale’s woordenboek, omschreven als “een geheel van oefeningen en ontspanning, met name in de openlucht, die vaardigheid en kracht vordert en bevordert”. Zonder daarbij de heer Van Dale te beledigen, durven wij te stellen, dat hij hierin niet volledig is. Zou het niet zó kunnen zijn, dat iedere vorm van uitdaging, lichamelijk of niet, onder het hoofdstuk “sport” gebracht kan worden? Men spreekt toch ook over de “denksport”, de “schaaksport”, de “damsport”, enzovoorts.

Mag dan gesteld worden dat de schietsport met enige rechtvaardigheid SPORT genoemd mag worden, omdat het een enorme concentratie van het gehele lichaam vraagt. Daarnaast is er de uitdaging! De uitdaging om steeds hoger te scoren!

Wie beoefenen de schietsport en wat zijn dat voor mensen?
In Nederland zijn er tienduizenden sportschutters die op een schietvereniging hun sport beoefenen. Duizenden mensen van jong tot oud, uit alle lagen van de bevolking, zowel mannen als vrouwen, zowel ongeschoolden als hooggeschoolden vinden elkaar bij hun sport.

Zo is dat ook op de ssv. De Vrijheid – Barendrecht, waarmee u zojuist heeft kennis gemaakt. Alleen diegenen die vooraf door middel van het contactformulier zich hebben aangemeld worden uitgenodigd om deel te nemen aan een “introductiecursus”. Het mag overduidelijk wezen dat het bestuur van de vereniging de uiteindelijke beslissing neemt ten aanzien van het al dan niet toegelaten te worden als introducé en als (aspirant) lid van de vereniging.

Wanneer u geaccepteerd wordt als lid van De Vrijheid, dan is er per maand geen limiet ten aanzien van het aantal bezoeken van de vereniging. Hierdoor is het mogelijk om 8 à 9 keer per maand naar het clubhuis te komen om een kaartje te schieten of zo maar een gezellig uit naar je vereniging.